فونک

(Phonk)

فونک (Phonk) زیر شاخه‌ ای از موسیقی هیپ هاپ و چیل ترپ است که مستقیما از رپ دهه 1990 ممفیس الهام گرفته شده است. این موسیقی که عمدتاً با آوازهای نوارهای رپ قدیمی ممفیس و نمونه‌ هایی از هیپ هاپ اوایل دهه 1990 مشخص می‌شود که اغلب آنها را با عناصر جاز و فانک ترکیب می‌کند. این ژانر از تکنیک های اعوجاج مانند خرد کردن و پیچ کردن برای ایجاد صدای تیره تر استفاده می کند.