ماشین

در این قسمت آهنگ های خارجی مخصوص ماشین با آهنگ خارجی شاد برای ماشین , موزیک های پرانرژی برای ماشین موسیقی های مخصوص ماشین قرار میگیرند.