دکلمه

دانلود بهترین و قشنگترین دکلمه های زیبا صوتی عاشقانه غمگین شاعرانه

Khosro Shakibayi 12 Tales from Gulistan of Saadi
آلبوم
Khosro Shakibayi 40 Tales from Gulistan of Saadi
آلبوم
Ahmad Shamlu Poems of Jacques Prévert
آلبوم
Forough Farrokhzad - Tanha Sedast Ke Mimanad
آلبوم
Ahmad Shamlu Khurus Zari Pirhan Pari
آلبوم
Khosro Shakibaei Hajme Sabz
آلبوم
Ahmad Shamlu Poems of Langston Hughes
آلبوم