مذهبی (Religious)

Alireza Assar Molay-e-Eshgh
آلبوم
Sami Yusuf The Dawn (Live in New Delhi)
تک آهنگ
Sami Yusuf Hasbi Rabbi (Live in New Delhi)
تک آهنگ
Sami Yusuf Mawlana (Live in New Delhi)
تک آهنگ
Sami Yusuf - You Came to Me (Live in New Delhi)
تک آهنگ
Alireza Eftekhari
آلبوم
Rasool Najafian
آلبوم
Oration of Resurrection
آلبوم
Hadis-e Entezar
آلبوم
Zoljanah
آلبوم
Zebh-e Noor
آلبوم
72 (Persian, Arabic Orchestral Religious Musis for Ashura)
آلبوم