(دیدگاه‌ها برای تک آهنگ Call Me Revenge (Call of Duty: Modern Warfare 3) از ساوج 21 (21 Savage) و دی ۴ وی دی (d4vd) بسته هستند) نظرات