(دیدگاه‌ها برای تک آهنگ Paradise از آرم اوزگوج (Arem Ozguc) و آرمان آیدین (Arman Aydin) بسته هستند) نظرات