(دیدگاه‌ها برای ریمیکس آهنگ 12×3 از دکو (DEKKO) و میکرو تی دی اچ (Micro TDH) و روشرکینگ (Rusherking) بسته هستند) نظرات